Семенівська районна рада
АнонсиРайонний бюджет на 2017 рік

Назад

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я


(восьма сесія сьомого скликання)


22 грудня 2016 року                                                                                   № 115
м. Семенівка

Про районний бюджет
на 2017 рік

Районна рада в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2017 рік: - доходи районного бюджету у сумі 143826,6 тис грн, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 142275,7 тис грн, доходи спеціального фонду районного бюджету 1550,9 тис грн, згідно з додатком №1 цього рішення: - видатки районного бюджету у сумі 143826,6 тис грн, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 140605,7 тис грн, видатки спеціального фонду районного бюджету 3220,9 тис гривень; - профіцит районного бюджету у сумі 1670,0 тис грн, в тому числі загального фонду районного бюджету 1670,0 тис грн згідно з додатком № 2 до цього рішення; - дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1670,0 тис грн згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 140605,7 тис. грн. та спеціальному фонду 3220,9 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 16,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1032,0 тис грн згідно з додатком № 6 до цього рішення.

8. Затвердити формулу встановлення розміру міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами нижчого рівня на 2017 рік згідно з додатком № 7.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районному бюджету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік: до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. В міжсесійний період, у виняткових випадках за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради дозволити виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам, а також здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету та перерозподіл за об'єктами будівництва (реконструкції).

Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


Голова районної ради                                                   В.В.Малкович


15 Грудня 2017 11:27
01 Грудня 2017 16:01
28 Листопада 2017 15:11
21 Листопада 2017 16:44
21 Листопада 2017 16:37
19 Листопада 2017 13:26
12 Листопада 2017 09:39
09 Листопада 2017 14:33
03 Листопада 2017 16:16
02 Листопада 2017 17:01


Погода в Украине