Семенівська районна рада
АнонсиРайонний бюджет на 2018 рік

Назад

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я


(шістнадцята сесія сьомого скликання)


21 грудня 2017 року                                                                                   № 221
м. Семенівка

Про районний бюджет
на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 части 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1.Визначити на 2018 рік: - доходи районного бюджету у сумі 94467,9 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 93110,7 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 1357,2 тис. грн., згідно з додатком 1; - видатки районного бюджету у сумі 94467,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 93110,7 тис грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 1357,2 тис. грн.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами по загальному фонду в сумі 93110,7 тис. грн., по спеціальному – 1357,2 тис. грн. згідно з додатком 2.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 16,0 тис. гривень.

4.Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3.

5.Надати право районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради здійснювати розподіл і перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів інших трансфертів з районного бюджету з наступним внесенням змін до рішення «Про районний бюджет на 2018 рік».

6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 233,5 тис грн. згідно з додатком 4 .

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Затвердити формулу встановлення розміру міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами нижчого рівня на 2018 рік згідно з додатком 5.

10. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.

11. Розпорядникам коштів районного забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12.Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:
- до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69.1 Бюджетного кодексу України.

14.Дозволити в міжсесійний період, у виняткових випадках за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради з наступним внесенням змін до рішення «Про районний бюджет на 2018 рік» виділення додаткових коштів, у тому числі за рахунок залишків коштів освітньої і медичної субвенції станом на 01.01.2018, головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету; здійснювати передачу коштів між загальним і спеціальним фондами районного бюджету; вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету; проводити перерозподіл коштів за об’єктами будівництва (реконструкції).

15.Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та податків.

Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


Голова районної ради                                                   В.В.Малкович
Погода в Украине