ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Поліський виробничо – експериментальний завод» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Місце знаходження об’єкта: 15510, Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Хмільниця, вул. Нова, 25

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являється технологічне обладнання  очищення та сушіння зерна, зберігання зерна, виробництво комбікормів, соєвої олії. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, сполуки азоту (двоокис азоту, оксид діазоту), оксид вуглецю, аерозолі зварювання, неметанові леткі органічні сполуки, парникові гази: метан та двоокис вуглецю. Загальний обсяг викидів становить 94,974 т/рік.

Адміністрація ТОВ "ПОЛІСЬКИЙ ВЕЗ"зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ТОВ "ПОЛІСЬКИЙ ВЕЗ"звертатися за адресою: 14020, м. Чернігів ,вул. Малиновського, 32-А або по місцю розташування об’єкту.

  Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  ТОВ "ПОЛІСЬКИЙ ВЕЗ" звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

 

                                      Адміністрація ТОВ "ПОЛІСЬКИЙ ВЕЗ"