Акціонерне товариство "Укртелеком" заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об'єкта - Чернігівської філії АТ "Укртелеком", розміщених за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Мена, вул. С. Титаренка, 18.

Джерелами впливу на стан атмосферного повітря являється технологічне обладнання виробництва тепла в котельні. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини: сполуки азоту (двоокис азоту, оксид діазоту), оксид вуглецю, парникові гази: метан та двоокис вуглецю. Загальні обсяги викидів становлять 5,0998 т/рік.

Адміністрація АТ "Укртелеком" зобов'язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня гранично допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин та вимірюванням стану забруднення.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу АТ "Укртелеком" звертатися за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Мена, вул. С. Титаренка, 18.

Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря АТ "Укртелеком" звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.