СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОБУТ» оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єкту: молочно-тваринницька ферма, що знаходиться за адресою: 15161, Чернігівська обл., Чернігівський район, Городнянська ТГ, с. Смичин, вул. Центральна, 31 А.

Дані щодо юридичної особи: СТОВ «ДОБРОБУТ»; адреса: 15163, Чернігівська обл., Чернігівський район, Городнянська ТГ, село Дібрівне; директор – Малофій Віктор Григорович; тел.: (097) 599-27-77.

Підприємство займається змішаним сільським господарством, у тому числі рослинництвом та тваринництвом. Основний вид економічної діяльності – код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

У процесі діяльності промислового майданчика СТОВ «ДОБРОБУТ» (молочно-тваринницької ферми) відбуваються наступні технологічні операції, які є джерелами утворення забруднюючих речовин:

утримання молочного стада ВРХ у корівнику;

- утримання ВРХ на відкритій площадці;

- відкрите зберігання гною;

- виробництво та зберігання сіна, соломи;

- приймання, очищення, сортування та зберігання зерна;

- зберігання сільськогосподарської продукції;

- рух автотранспортних засобів;

- приготування кормосумішей для тварин.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту; оксид вуглецю; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС); мікроорганізми та мікроорганізми-продуценти (тисяч кл./м3); аміак; диметилсульфід; метилмеркаптан; сірководень; диметиламін; альдегід пропіоновий (пропаналь,метилоцтовий альдегід); кислота капронова; фенол; бенз(а)пірен; діоксид сірки; метан; вуглецю діоксид; азоту(1) оксид (N2O).

У атмосферне повітря можуть виділятися забруднюючі речовини у кількості 41,9277 т/рік.

За більш детальною інформацією звертатися до організації-розробника документації: ТОВ «НП «ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ: 41665505. Адреса: 03151, м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, будинок 45; тел.: (067) 238-06-91; e-mail: [email protected].

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об’єкту: машинно-тракторний парк СТОВ «ДОБРОБУТ» протягом 30 днів з моменту опублікування даного повідомлення проводить Чернігівська обласна державна адміністрації за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7; телефон приймальні: (0462) 67-50-24, факс: (0462) 67-50-70; електронна адреса: [email protected].