12-09-2022 12:08

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРОДНЯНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об’єкта, розташованого за адресою: 15122,Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Дібрівне, вул. Набережна, буд. 66.

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являється технологічне обладнання ремонтних служб обслуговування сільгосптехніки, паливо-заправний пункт, спалювання органічного палива. При роботі технологічного обладнання та в результаті господарської діяльності в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, сполуки азоту (двоокис азоту, оксид діазоту), оксид вуглецю, сірководень, аерозолі зварювання, неметанові леткі органічні сполуки, парникові гази: метан та двоокис вуглецю. Загальні обсяги викидів становлять 15,527 т/рік.

Адміністрація ПП «ГОРОДНЯНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ПП «ГОРОДНЯНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» звертатися за адресою: 15122,Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Дібрівне, вул. Набережна, буд. 66., тел.  (04645) 3-73-32.

Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПП «ГОРОДНЯНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

Адміністрація ПП «ГОРОДНЯНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»