14-09-2022 11:03

ТОВ „ПАУЕР КОРН ТРЕЙД” повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Місце знаходження об’єкта: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Перемоги, будинок 183Г.

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являється технологічне обладнання  очищення та сушіння зерна, зберігання зерна. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, сполуки азоту (двоокис азоту, оксид діазоту), оксид вуглецю, парникові гази: метан та двоокис вуглецю. Загальні обсяги викидів становлять 436,85 т/рік.

Адміністрація ТОВ „ПАУЕР КОРН ТРЕЙД” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ТОВ „ПАУЕР КОРН ТРЕЙД”   звертатися за адресою: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Перемоги, будинок 183Г.

  Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  ТОВ „ПАУЕР КОРН ТРЕЙД” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

Адміністрація ТОВ „ПАУЕР КОРН ТРЕЙД”