04-10-2022 12:04

ПрАТ “НОСІВСКАСЕРВІС” заявляє про намір отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря що надходять в атмосферу від котельного устаткування об’єкту розташованого за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, м. Носівка, вул. Центральна, 27.

Джерелами впливу на стан атмосферного повітря являється технологічне обладнання виробництва тепла в котельні. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини: сполуки азоту (двоокис азоту, оксид діазоту), оксид вуглецю, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, парникові гази: метан та двоокис вуглецю. Загальні обсяги викидів становлять 19,388 т/рік (з них вуглецю діоксид – 18,935 т/рік).

Адміністрація ПрАТ “НОСІВСКАСЕРВІС” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня гранично допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин та вимірюванням стану забруднення.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ПрАТ “НОСІВСКАСЕРВІС” звертатися за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, м. Носівка, вул. Центральна, 27.

Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПрАТ “НОСІВСКАСЕРВІС” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

Адміністрація ПрАТ “НОСІВСКАСЕРВІС”