19-10-2022 12:51

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕРЕШЕНЬКИ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин  у атмосферне повітря стаціонарними джерелами для молочно-товарної ферми за адресою : Чернігівська обл.,  Новгород-Сіверський р-н, с. Райгородок.

Основними технологічними процесами, що супроводжуються викидами забруднюючих речовин у атмосферне повітря є утримання поголів’я ВРХ, зберігання гною, утилізація органічних відходів, робота дизельгенератора, рух автотранспорту по території МТФ, опалення приміщень МТФ.

У викидах МТФ присутні наступні забруднюючі речовини: вуглецю оксид (25,1808 т/рік), вуглецю діоксид (10927,7744 т/рік), метан (58,797288 т/рік), свинець та його сполуки (3,9E-7 т/рік), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (26,761552 т/рік), мікроорганізми (2,855E-5 т/рік), оксиди азоту (14,11577 т/рік), азоту (І) оксид (0,0645126 т/рік), аміак (12,69550012 т/рік), диметилсульфід (0,2926 т/рік), метилмеркаптан (0,00992 т/рік), сірки діоксид (2,03879 т/рік), сірководень (1,1784 т/рік), диметиламін (0,6429 т/рік), альдегід пропіоновий (0,7306 т/рік), кислота капронова (0,8769 т/рік), НМЛОС (3,82422 т/рік), фенол (0,0975 т/рік), бенз(а)пірен (0,01367 т/рік).

Згідно звіту про проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин рівні забруднення атмосферного повітря не перевищують гранично-допустимих концентрацій по всіх забруднюючих речовинах. Технологічні процеси характеризуються стабільністю параметрів, аварійні та залпові викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря відсутні.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30 календарних днів від дати публікації до Чернігівської обласної державною адміністрацією за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7, тел. (0462) 67-40-89. адреса електронної пошти: ро[email protected]