21-10-2022 12:57

ТОВ “ПЛИСКИ-АГРО“ повідомляє про намір отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів, розташованих за адресами: Чернігівська обл., Ніжинський район, м. Борзна, вул. Київська, 54 та Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Плиски, вул. Перемоги, 72Б.

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являється технологічне обладнання  очищення та сушіння зерна, зберігання зерна, відпуск зерна, автозаправний пункт, ремонтні та ін. служби. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, сполуки азоту (двоокис азоту, оксид діазоту), оксид вуглецю, сірки діоксид, вуглеводні, аерозолі зварювання, сірководень, парникові гази: метан та двоокис вуглецю. Загальні обсяги викидів становлять:
1)Чернігівська обл., Ніжинський район, м. Борзна, вул. Київська, 54 – 1205,14 т/рік(з них вуглецю діоксиду – 1199,13 т/рік)

2)Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Плиски, вул. Перемоги, 72Б – 2,701 т/рік.

Адміністрація ТОВ “ПЛИСКИ-АГРО“ зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин та вимірюванням стану забруднення.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ТОВ “ПЛИСКИ-АГРО“ звертатися за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський район, м. Борзна, вул. Київська, 54.

 Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ “ПЛИСКИ-АГРО“ звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.