09-11-2022 10:35

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРА” заявляє про намір отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розташованими на промисловому майданчику за адресою: 14030, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, буд. 7.

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являється технологічне обладнання  металообробки, переробки пластику та виробництва електронних приладів. В процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, азоту двоокис, вуглецю оксид, двоокис вуглецю, двоокис сірки, оксиди олова та свинцю, аерозолі зварювання – оксиди заліза, марганцю, кремнію, вольфраму, хрому та нікелю, фториди неорганічні та газоподібні, неметанові леткі органічні сполуки,  аміак, метан.  Загальні обсяги викидів складають – 0,160095 т/рік.

Адміністрація ПрАТ “ТЕРА” зобов'язується виконувати норми і правила  з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ПрАТ “ТЕРА”  звертатися за адресою: 14030, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, буд. 7, тел. +380462606740.

 Зауваження громадські організації та окремі громадяни можуть направляти протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 7.