28-12-2022 16:23

Товариство з обмеженою відповідальністю “ГРАНД АЛЬТ” заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел промислового майданчику АГЗП, розташованого за адресою: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, проспект Миру, будинок 306-Б.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при прийманні та зберіганні палива в ємності та їх відпуску споживачам через паливороздавальні колонки, при роботі дизельного електрогенератора. При роботі виробничого устаткування в атмосферне повітря від стаціонарних джерел об’єктів надходять: пропан, бутан, неметанові леткі органічні сполуки, азоту оксид, вуглецю оксид, сірки діоксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Загальні обсяги викидів становлять 0,496 т/рік.

ТОВ “ГРАНД АЛЬТ”  зобов'язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі прилеглої житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ТОВ “ГРАНД АЛЬТ”   звертатися за адресою: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, проспект Миру, будинок 68 або по місцю розташування АГЗП .

Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел промислових майданчиків ТОВ “ГРАНД АЛЬТ”  звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.