10-02-2023 17:37

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «ЦУКРОВИК» (СТОВ «ЦУКРОВИК», код ЄДРПОУ 30829636, юридична адреса: 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Линовиця, вул. Заводська, 4, тел. 0463769207, e-mail: [email protected]) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Проммайданчик розташований за адресою: Чернігівська обл., 176-540 км автодороги Чернігів-Прилуки-Пирятин.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Згідно вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність СТОВ «ЦУКРОВИК» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

На проммайданчику СТОВ «ЦУКРОВИК» здійснюються операції з приймання, очищення, сушіння та зберігання зернових та олійних культур. Для здійснення технологічного процесу на території проммайданчика встановлені: вагова; зерноочисний комплекс КЗС; зерносушильний комплекс; зерносклади (8 од.). Джерелами утворення забруднюючих речовин є: приймальні бункери, бункери вивантаження зерна та зерновідходів, зерносушарка, зернові сепаратори, оперативні ємності та силоси, зерносклади, бункер з пелетами та теплогенератор зерносушарки.

Під час роботи технологічного устаткування до атмосферного повітря викидаються: оксид вуглецю – 0,608 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2] – 0,446 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 2,2675 т/рік; сірки діоксид – 0,1 т/рік; НМЛОС – 0,253 т/рік; метан – 0,046 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,025 т/рік, вуглецю діоксид – 410,559 т/рік.

Валовий викид (без врахування СО2) становить 3,746 т/рік.

По ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до третьої групи, як об’єкт, який не взятий на державний облік і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені та не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно інструкції про загальні вимоги до оформлення документів.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 календарних днів з моменту опублікування цього повідомлення до: Чернігівської обласної державної адміністрації: 14000, м.Чернігів, вул. Шевченка, 7, тел.+38 (0462) 67-50-24, е-mail: [email protected].

Інформація для отримання дозволу (71,8 КБ, docx)