15-02-2023 10:47

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ ЦЕНТР» (ТОВ «СТРОЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 35823120, юридична, фактична та поштова адреси: 16500, Чернігівська обл., Ніжинський район, м. Бахмач, вул. Роменська, буд. 1)  заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничого устаткування на діючому об’єкті підприємства – складі нафтопродуктів та карбамідо-аміачної суміші, розташованому за адресою: 16500, Чернігівська обл., Ніжинський район, м. Бахмач, вул. Роменська, буд. 1.

Об’єкт підприємства ТОВ «СТРОЙ ЦЕНТР» не підлягає оцінці впливу на довкілля, згідно положень ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».  Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при прийманні та зберіганні нафтопродуктів та карбамідо-аміачної суміші в ємностях та їх відпуску, при роботі котлів спалювання органічного палива та електрогенераторів. При роботі виробничого устаткування в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять: вуглеводні граничні, бензин нафтовий, масло мінеральне нафтове, сірководень, аміак, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, діоксид азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид, парникові гази – метан, двоокис вуглецю та оксид діазоту. Концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі на межі нормативної санітарно-захисної зони не перевищують значень гранично допустимих концентрацій, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин. Загальні обсяги викидів складають – 53,202 т/рік (з них вуглецю діоксид – 49,89 т/рік).

Адміністрація ТОВ «СТРОЙ ЦЕНТР» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ТОВ «СТРОЙ ЦЕНТР» звертатися за адресою: 16500, Чернігівська обл., Ніжинський район, м. Бахмач, вул. Роменська, буд. 1, тел. +380462 94-20-57.

Зауваження громадські організації та окремі громадяни можуть направляти протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 7.

Інформація для отримання дозволу (285 КБ, pdf)