21-02-2023 14:19

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕЛЕВАТОР АГРО” (ТОВ “ЕЛЕВАТОР АГРО”, код ЄДРПОУ 36459905, юридична, поштова і фактична адреси: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19) заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об’єкта, розташованого за адресою: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19.

Підприємство ТОВ “ЕЛЕВАТОР АГРО” не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно положень ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”. Джерелами впливу на стан атмосферного повітря являється технологічне обладнання обробки зерна (очищення, сушіння, зберігання на складах) та служби тепло та електрозабезпечення. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту)
у перерахунку на дiокcид азоту – 13,452, оксид вуглецю – 5,207, вуглецю діоксид – 8256,584, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 3,969, азоту (І) оксид (N2O) – 0,0782, метан – 0,196, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,0213, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,00344, сірководень – 0,0000003. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на підприємстві становить 8279,5109403 т/рік.

Адміністрація ТОВ “ЕЛЕВАТОР АГРО” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ТОВ “ЕЛЕВАТОР АГРО” звертатися за адресою: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19, тел. (050) 925-67-12.

Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ “ЕЛЕВАТОР АГРО” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

Інформація для отримання дозволу (362 КБ, pdf)