21-02-2023 14:28

Товариство з обмеженою відповідальністю “АГРОПАРТНЕР ЛОГІСТИК” (ТОВ “ АГРОПАРТНЕР ЛОГІСТИК ”, код ЄДРПОУ 42858120, юридична і фактична адреси: 14026, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Красносільського, буд. 25-Б, поштова адреса: 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 133, 3 поверх) заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котельного устаткування та дизель-генератора на проммайданчику, розташованому за адресою: 14026, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Красносільського, буд. 25-Б.

Об’єкт підприємства ТОВ “ АГРОПАРТНЕР ЛОГІСТИК” не підлягає оцінці впливу на довкілля, згідно положень ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля“. Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являється котельне устаткування  та дизель-генератор. При роботі котельного устаткування та дизель-генератора в атмосферне повітря від стаціонарного джерела надходять: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(0,0000986 т/рік), оксиди азоту(0,0233 т/рік), оксид вуглецю(0,02519 т/рік), сірки діоксид (0,00425 т/рік), вуглеводні граничні (0,000791 т/рік), діоксид вуглецю (13,991 т/рік), метан (0,000238 т/рік), оксид діазоту (0,00002385 т/рік). Концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі по об’єкту не перевищують значень гранично допустимих концентрацій. Загальні обсяги викидів складають – 14,045 т/рік (з них вуглецю діоксид – 13,991 т/рік).

Адміністрація ТОВ “ АГРОПАРТНЕР ЛОГІСТИК” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин. Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ТОВ “АГРОПАРТНЕР ЛОГІСТИК” звертатися за адресою: 14026, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Красносільського, буд. 25-Б. Тел. +38(0462)65-18-42, +38(0462)65-18-45 або поштова адреса 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 133, 3 поверх.

Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел промислових майданчиків ТОВ “АГРОПАРТНЕР ЛОГІСТИК” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

Інформація для отримання дозволу (202 КБ, pdf)