27-02-2023 09:51

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» (скорочене найменування суб’єкта господарювання – ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна». Код ЄДРПОУ: 32049199. Контактний номер телефону: +380 (44) 492-10-00. Електронна адреса: [email protected]. Юридична адреса (місцезнаходження суб’єкта господарювання): Україна, 02140, місто Київ, проспект Петра Григоренка, будинок 43) заявляє про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами магазину, розташованого за адресою (місцезнаходження об’єкта): 14000, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вулиця Старобілоуська, 77. Підприємство спеціалізується на роздрібній торгівлі в магазинах.

Метою отримання дозволу на викиди є визначення всіх джерел впливу на атмосферне повітря та подальша сплата екологічного податку.

Діяльність об’єкту не підпадає під жодну з категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: аварійне електроживлення магазинну передбачене від дизель-генератора марки «DALGAKIRAN DJ 44 BD», потужністю 36 кВт. Зберігання палива передбачено ємності об’ємом 200 л. Наявна зарядка кислотних акумуляторів марки «JUNGHEINRICH» (2 од.). Для паркування автотранспорту передбачена автостоянка на 22 м/м.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість джерел викиду – 4. В атмосферне повітря будуть викидатися забруднюючі речовини у кількості, т/рік: азоту діоксид – 0,971579; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,094542; ангідрид сірчистий – 0,061658; оксид вуглецю – 0,794079; неметанові леткі органічні сполуки – 0,110855; сульфатна кислота (Н2SO4) [сірчана кислота] – 0,002130 та парникові гази: вуглецю діоксид – 162,718309, оксид діазоту - 0,005543 та метан - 0,006651.

Об’єкт відноситься до 3 групи, відповідно до наказу Мінекоресурсів України від 10 травня 2002 року №177, зареєстровано в Мін’юсті 22 травня 2002 року за №445/6733 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, викидів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря» та наказу №108 від 09.03.2006 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців». Враховуючи вищезазначене та відсутність перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин, заходи щодо скорочення викидів та природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не передбачені та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для даного об’єкту не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опубліку­вання даного оголошення до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, вул. Шевченка, 7, м. Чернігів; тел.: (0462) 67-57-59;  ел. пошта: [email protected].