10-03-2023 16:37

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ПРОМЕТЕЙ" ФІЛІЯ "МЕНСЬКИЙ СИР" заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об’єкта – очисних споруди, розміщених за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Мена.

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являється технологічне обладнання  та споруди фізико-хімічного, механічного, біологічного очищення та знезараження промислових та господарських стічних вод, виробництва тепла в котельні, діяльність ремонтних служб. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, сполуки азоту (двоокис азоту, оксид діазоту), оксид вуглецю, парникові гази: метан та двоокис вуглецю, аміак, сірководень, хлор, неметанові леткі органічні сполуки, аерозолі зварювання. Загальні обсяги викидів становлять 70,642 т/рік.

Адміністрація ПП КФ "ПРОМЕТЕЙ" ФІЛІЯ "МЕНСЬКИЙ СИР" зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин та вимірюванням стану забруднення.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ПП КФ "ПРОМЕТЕЙ" ФІЛІЯ "МЕНСЬКИЙ СИР" звертатися за адресою: м. Мена, вул. Сіверський Шлях буд. 122, тел.(04644) 2-22-21.

Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПП КФ "ПРОМЕТЕЙ" ФІЛІЯ "МЕНСЬКИЙ СИР" звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

Інформація для отримання дозволу (237 КБ, pdf)