14-03-2023 12:00

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “АВАНГАРД” (СТОВ “АВАНГАРД”), код ЄДРПОУ 03795916 юридична, поштова адреси: 16400, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Борзна, вул. Христини Алчевської, буд. 40) заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничого устаткування на об’єкті проммайданчика, розташованого за адресою: 16400, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Борзна, вул. Пушкіна, буд. 40-Б.

Підприємство СТОВ “АВАНГАРД” не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно положень ЗУ “ Про оцінку впливу на довкілля”.

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являються виробниче обладнання та котельне устатковання. При роботі виробничого та котельного устаткування на об’єкті підприємства в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: оксиди азоту ( оксид азоту діоксид азоту ) в перерахунку на діоксид азоту – 0,0158 , оксид вуглецю – 0,148, вуглецю діоксид – 7,574, метан – 0,00370, оксид діазоту – 0,00296, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,0140, сірководень – 0,0000876, сульфатна (сірчана) кислота – 0,00000696, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0312, залізо та його сполуки – 0,00496, манган та його сполуки – 0,000191, хром та його сполуки – 0,0000001, фтористий водень – 0,0000021 та фтор та його сполуки – 0,000142. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на підприємстві становить 7,7892592885 т/рік.

СТОВ “АВАНГАРД” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування.

Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу СТОВ “АВАНГАРД” звертатися за адресою: 16400, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Борзна, вул. Пушкіна, буд. 40-Б або 16400, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Борзна, вул. Христини Алчевської, буд. 40, тел. +38(04653)2-12-98.

Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря СТОВ “АВАНГАРД” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів,вул. Шевченка, буд.7.

Інформація для отримання дозволу (229 КБ, pdf)