28-03-2023 09:42

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РЯТУВАЛЬНО-ВОДОЛАЗНА СЛУЖБА(код ЄДРПОУ 03363039, юридична, поштова адреси: 14022, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Набережна, буд. 14) заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничого устаткування на об’єкті проммайданчика, розташованого за адресою: 14022, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Набережна, буд. 14.

Підприємство ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РЯТУВАЛЬНО-ВОДОЛАЗНА СЛУЖБА не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з положеннями ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”.

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являються котельне устаткування та дизельні та бензинові генератори, компресори. При роботі котельного устаткування, дизельних та бензинових генераторів, компресорів на об’єкті підприємства в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: оксиди азоту (оксид азоту, діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,0544, оксид вуглецю – 1,0634, вуглецю діоксид – 24,68, метан – 0,00157, оксид діазоту – 0,00121, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,0689, сірки діоксид – 0,00968, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0103. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на підприємстві становить 25,8894 т/рік.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РЯТУВАЛЬНО-ВОДОЛАЗНА СЛУЖБА зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування.

Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачається. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РЯТУВАЛЬНО-ВОДОЛАЗНА СЛУЖБА звертатися за адресою: 14022, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Набережна, буд. 14. тел. +38(0462)676-963

Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РЯТУВАЛЬНО-ВОДОЛАЗНА СЛУЖБА звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів,вул. Шевченка, буд.7.

Інформація для отримання дозволу (245 КБ, pdf)