03-04-2023 15:22

Комунальне підприємство “БОРЗНА-КОМУНАЛЬНИК” (КП “БОРЗНА-КОМУНАЛЬНИК”, код ЄДРПОУ 32118890, юридична, поштова і фактична адреси: 16400, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, буд. 36-А) заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об’єктів, розташованих  за адресами: 16400, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, буд. 36-А та 16400, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, буд. 31.  

Об’єкти підприємства КП “БОРЗНА-КОМУНАЛЬНИК” не підлягають оцінці впливу на довкілля згідно положень ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”. Джерелами впливу на стан атмосферного повітря являється технологічне обладнання служб тепло, електрозабезпечення та обладнання ремонтних служб.

При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел об’єкту розташованого за адресою: 16400, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, буд. 36-А надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту)
у перерахунку на дiокcид азоту – 0,07861, оксид вуглецю – 0,0663, вуглецю діоксид – 31,335, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,07095, азоту (І) оксид (N2O) – 0,000995, метан – 0,00134, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,0085, сульфатна кислота (H2SO4) [ciрчана кислота] – 0,0000554, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,00199, метали та їх сполуки – 0,0004543, фтор та його сполуки – 0,000112. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на підприємстві становить 31,576367 т/рік. При роботі котельного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел об’єкту розташованого за адресою: 16400, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, буд. 31 надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту)
у перерахунку на дiокcид азоту – 0,4676, оксид вуглецю – 0,4539, вуглецю діоксид – 238,636, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,665, азоту (І) оксид (N2O) – 0,009352, метан – 0,01725. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на підприємстві становить 240,249102 т/рік.

Адміністрація КП “БОРЗНА-КОМУНАЛЬНИК” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу КП “БОРЗНА-КОМУНАЛЬНИК” звертатися за адресою: 16400, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, буд. 36-А, тел. (04653) 2-17-32.

Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП “БОРЗНА-КОМУНАЛЬНИК” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

Інформація для отримання дозволу (213 КБ, pdf)

Інформація для отримання дозволу (184 КБ, pdf)