04-04-2023 11:31

Товариство з обмеженою відповідальністю “НИВА 2008” (ТОВ “НИВА 2008”, код ЄДРПОУ 34593914, юридична, поштова і фактична адреси: 17145, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Коломійцівка, вул. Шевченка, буд. 16) заявляє про намір отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об’єктів, розташованих за адресами: 17145, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Коломійцівка, вул. Шкільна, буд. 61-А, 17145, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Коломійцівка, вул. Молодіжна, буд. 35Г.

Об’єкти підприємства ТОВ “НИВА 2008” не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно положень ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”. Джерелами впливу на стан атмосферного повітря являється технологічне обладнання ремонтних служб обслуговування сільгосптехніки та служби тепло, електрозабезпечення.

При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел об’єкту розташованого за адресою: 17145, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Коломійцівка, вул. Шкільна, буд. 61-А  надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту)у перерахунку на дiокcид азоту – 0,14296, оксид вуглецю – 1,28616, вуглецю діоксид – 65,311, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,18931, азоту (І) оксид (N2O) – 0,00273, метан – 0,004365, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,0034, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,22449, сірководень – 0,0003914, метали та їх сполуки – 0,010475, фтор та його сполуки – 0,00067. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на об’єкті підприємства становить 67,17595 т/рік.

При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел об’єкту розташованого за адресою: 17145, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Коломійцівка, вул. Молодіжна, буд. 35Г надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту)
у перерахунку на дiокcид азоту – 0,0769, оксид вуглецю – 0,0359, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,00327, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,0298, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,00698. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на об’єкті підприємства становить 0,15285 т/рік.

Адміністрація ТОВ “НИВА 2008” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ТОВ “НИВА 2008” звертатися за адресою: 17145, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Коломійцівка, вул. Шевченка, буд. 16, тел. (04642) 2-56-37, 2-16-44.

Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ “НИВА 2008” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

Інформація для отримання дозволу (180 КБ, pdf)

Інформація для отримання дозволу (262 КБ, pdf)