10-04-2023 09:36

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СОСНИЦЬКА ЛІКАРНЯ” (КНП “СОСНИЦЬКА ЛІКАРНЯ”, код ЄДРПОУ 02006515, юридична, поштова і фактична адреси: 16100, Чернігівська область, Корюківський район, смт Сосниця, вул. Якова Скидана, буд. 5/3) заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об’єкта, розташованого за адресою: 16100, Чернігівська область, Корюківський район, смт Сосниця, вул. Якова Скидана, буд. 5/3.

Підприємство КНП “СОСНИЦЬКА ЛІКАРНЯ” не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно положень ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”. Джерелами впливу на стан атмосферного повітря являється технологічне обладнання служби тепло, електрозабезпечення та обладнання ремонтних служб. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту)
у перерахунку на дiокcид азоту – 1,18419, оксид вуглецю – 11,57339, вуглецю діоксид – 602,87, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 1,68065, азоту (І) оксид (N2O) – 0,0236, метан – 0,0295, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,00102, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,020324, метали та їх сполуки – 0,000099, фтор та його сполуки – 0,0000244. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на підприємстві становить 617,3837 т/рік.

Адміністрація КНП “СОСНИЦЬКА ЛІКАРНЯ” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу КНП “СОСНИЦЬКА ЛІКАРНЯ” звертатися за адресою: 16100, Чернігівська область, Корюківський район, смт Сосниця, вул. Якова Скидана, буд. 5/3, тел. (04655) 2-11-48, 2-11-46.

Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря КНП “СОСНИЦЬКА ЛІКАРНЯ” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

Інформація для отримання дозволу (217 КБ, pdf)