17-04-2023 11:59

Фермерське господарство “Бородюк” (ФГ “Бородюк”, код ЄДРПОУ 34653826, юридична, поштова адреси: 16220, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, смт Понорниця, вул. Сіверська, буд. 105) заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничого устаткування на об’єкті проммайданчика, розташованого за адресою: 16215, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, смт Понорниця, вул. Загорського, буд. 39В.

Об’єкт підприємства ФГ “Бородюк” отримав позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля згідно положень ЗУ “ Про оцінку впливу на довкілля”.

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являється устаткування для виробництва крохмалю, опалювальні печі. При роботі виробничого устаткування в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять: оксиди азоту, оксид вуглецю, діоксид вуглецю, метан, оксид діазоту, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Загальні обсяги викидів становлять 387,599 т/рік(з них вуглецю діоксид - 385,009 т/рік).

ФГ “Бородюк” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування.

Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачається. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу  ФГ “Бородюк” звертатися за адресою: 16220, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, смт  Понорниця,  вул. Сіверська, буд.105, тел. (067) 392-89-94.

Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ФГ “Бородюк” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7

Інформація для отримання дозволу (151 КБ, pdf)