05-05-2023 14:47

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, Богданівська сільська рада, дорога Чернігів - Прилуки - Пирятин, 176км + 540м, будинок 2.

Підприємство належить до 2 групи об’єктів, для яких розробляються документи з обґрунтування обсягів викидів.

ТОВ "ГОПАК" займається виробництвом, передачею, розподіленням та торгівлею електроенергією.  Всього на підприємстві діє 7 джерел викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 8 забруднюючих речовин, миттєвий обсяг викидів дорівнює 10,644438  г/с, валовий викид становить 45860,452134 т/рік. Основними забруднюючими речовинами є: Оксид вуглецю 63,49926 т/рік, Вуглецю діоксид 45636,082868 т/рік, Метан 0,61151 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,004001 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 37,950301 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) 0,077356 т/рік, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,003687 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 122,223151 т/рік.

На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують ГДК.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, 14000, тел. 0462675058.

Інформація для отримання дозволу (439 КБ, doc)