09-05-2023 16:37

ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТЕПАНИЧ» (ПСП «СТЕПАНИЧ») оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з метою продовження господарської діяльності на промисловому майданчику (тваринницька ферма), що знаходиться за адресою: 15431, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, за межами с. Залізний Міст.

Дані щодо юридичної особи: ПСП «СТЕПАНИЧ»; код ЄДРПОУ: 32288891, адреса: 15431, Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Залізний Міст, вул. Перемоги, буд. 99-А; керівник – Сенько Юрій Михайлович; тел.: (04659) 2-56-41, електронна пошта: [email protected]. Основний вид економічної діяльності підприємства – 01.50 Змішане сільське господарство.

Висновок з оцінки впливу на довкілля для даного проммайданчику (тваринницька ферма) ПСП «СТЕПАНИЧ відсутній, у зв’язку з тим, що підприємство не відноситься до сфери застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Жоден з технологічних процесів на даному проммайданчику не належить до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (стаття 3, пункти 2 та 3) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Проммайданчик ПСП «СТЕПАНИЧ» займається змішаним сільським господарством, у тому числі рослинництвом та тваринництвом. Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на об’єкті є: корівник, димова труба печі, площадка для зберігання гною, відкрита площадка для вирощування ВРХ та силосна яма.

До атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, азоту(1) оксид (N2O), аміак, діоксид та інші сполуки сірки, сірководень, діметиламін, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) та фенол. Обсяг викидів забруднюючих речовин складе 56,841 т/рік.

Нормативна санітарно-захисна зона для тваринницької ферми ПСП «СТЕПАНИЧ», відповідно до законодавства витримана. На межі СЗЗ та найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищують встановлені законодавством допустимі норми. Заходи щодо скорочення викидів не плануються. Зазначені у матеріалах пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають гранично допустимим викидам затвердженим законодавством.

Господарська діяльність підприємства ПСП «СТЕПАНИЧ» не належить до переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Зауваження та пропозиції щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами тваринницької ферми ПСП «СТЕПАНИЧ» подавати протягом 30 днів з моменту опублікування даного повідомлення до Чернігівської обласної військової адміністрації (14000, вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, тел.+38(046) 267-50-24, +38(0462) 67-50-70, електронна пошта: [email protected], [email protected]).

Інформація для отримання дозволу (542 КБ, doc)