10-05-2023 09:17

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРО-ОЙЛ НОСІВКА”,( ТОВ “АГРО-ОЙЛ НОСІВКА”, код ЄДРПОУ 43827711, юридична, поштова адреси: 17100, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Носівка, вул. Центральна, буд. 113) заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничого устаткування на об’єкті проммайданчика, розташованого за адресою: 17100, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Носівка, вул. Центральна, буд. 113.

Об’єкт підприємство ТОВ “АГРО-ОЙЛ НОСІВКА” не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно положень ЗУ “ Про оцінку впливу на довкілля”. Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являються паливнозаправне обладнання та резервуари палива. При роботі даного обладнання на об’єкті підприємства в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: не метанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,17627636, сірководень – 0,000328. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на підприємстві становить 0,17660436 т/рік.

ТОВ “АГРО-ОЙЛ НОСІВКА” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування.

Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ТОВ “АГРО-ОЙЛ НОСІВКА” звертатися за адресою: 17100, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Носівка, вул. Центральна, буд. 113, тел. +380665221558.

Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ “АГРО-ОЙЛ НОСІВКА” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів,вул. Шевченка, буд.7.

Інформація для отримання дозволу (169 КБ, pdf)