10-05-2023 13:51

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРОФІРМА “ІРЖАВЕЦЬКА”, (ТОВ “АГРОФІРМА “ІРЖАВЕЦЬКА”, код ЄДРПОУ 44542541, юридична, поштова адреси: 17123, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Іржавець, вул. Центральна, буд. 46) заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничого устаткування на об’єкті проммайданчика, розташованого за адресою: 17123, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Іржавець, вул. Червоний Хутір, буд. 1.

Об’єкт підприємства ТОВ “АГРОФІРМА “ІРЖАВЕЦЬКА” не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно положень ЗУ “ Про оцінку впливу на довкілля”. Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являються паливнозаправне обладнання та резервуари палива. При роботі даного обладнання на об’єкті підприємства в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: не метанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0775 т/рік, сірководень – 0,000143 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих суспендованих частинок –0,000394 т/рік. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на підприємстві становить 0,0781 т/рік.

ТОВ “АГРОФІРМА “ІРЖАВЕЦЬКА” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування.

Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ТОВ “АГРОФІРМА “ІРЖАВЕЦЬКА” звертатися за адресою: 17123, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Іржавець, вул. Центральна, буд. 46 або 17123, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Іржавець, вул. Червоний Хутір, буд. 1, тел. +380665221558.

Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ “АГРОФІРМА “ІРЖАВЕЦЬКА” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів,вул. Шевченка, буд.7.

Інформація для отримання дозволу (180 КБ, pdf)