15-05-2023 17:22

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н., (колишній Варвинський р-н.), Журавська с/р, автодорога /Р-67/ Макіївка-Журавка, 12 км+3900м, будинок 80.

Підприємство належить до 2 групи об’єктів, для яких розробляються документи з обґрунтування обсягів викидів.

ТОВ "ГОПАК" займається виробництвом, передачею, розподіленням та торгівлею електроенергією.  Всього на підприємстві діє 5 джерел викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 8 забруднюючих речовин, миттєвий обсяг викидів дорівнює 5,500502 г/с, валовий викид становить 24827,6831594 т/рік. Основними забруднюючими речовинами є: Оксид вуглецю 96,08834 т/рік, Вуглецю діоксид 24700,045479 т/рік, Метан 0,330765 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,000049 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 24,942426 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) 0,033371 т/рік, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 6,2426374 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,000092 т/рік.

На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують ГДК.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, 14000, тел. 0462675058.

Інформація для отримання дозволу (233 КБ, doc)