24-05-2023 16:45

Приватне сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “ЧЕРВОНИЙ МАЯК” (ПСП “ЧЕРВОНИЙ МАЯК”), код ЄДРПОУ 30904409 юридична, поштова адреси: 15323, Чернігівська обл., Корюківський район, с. Сядрино, вул. Генерала Білого, буд.58; заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничого устаткування на об’єкті проммайданчика, розташованого за адресою: 15331, Чернігівська область, Корюківський район, смт Холми, вул. Польова, буд. 17.

 Об'єкт підприємства ПСП “ЧЕРВОНИЙ МАЯК” не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно положень ЗУ “ Про оцінку впливу на довкілля”.

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являються виробниче обладнання та котельне устатковання. При роботі виробничого та котельного устаткування на об’єкті підприємства в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: оксиди азоту ( оксид азоту діоксид азоту ) в перерахунку на діоксид азоту – 0,377 , оксид вуглецю – 0,363, вуглецю діоксид – 189,829, метан – 0,00924, оксид діазоту – 0,00763, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,535, сірки діоксид – 0,000596 сірководень – 0,000472, сульфатна (сірчана) кислота – 0,0000891, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,209, залізо та його сполуки – 0,0296, манган та його сполуки – 0,00102, хром та його сполуки – 0,0000001. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на об’єкті підприємства становить 191,362 т/рік.

ПСП “ЧЕРВОНИЙ МАЯК” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

 Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ПСП “ЧЕРВОНИЙ МАЯК” звертатися за адресою: 15323, Чернігівська обл., Корюківський район, с. Сядрино, вул. Генерала Білого, буд.58; 15331, Чернігівська область, Корюківський район, смт Холми, вул. Польова, буд. 17, тел. +38(04657)2-76-34, +380957404896.

Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання дозволу на викиди забрднюючих речовин в атмосферне повітря ПСП “ЧЕРВОНИЙ МАЯК” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів,вул. Шевченка, буд.7.

Інформація для отримання дозволу (261 КБ, pdf)